8.1.13

Tervitab Hermann

http://www.dreamstime.com/stock-images-romantic-vintage-postcard-image21148594

Lapsed sattusid sirvima Alma-tädi  käest päritud nelja telliskivi raskust „Kalevipoega“. Loodetavasti võlusid noorinimesi ka värsid, aga rohkem tähelepanu pälvisid sel lehitsemise korral  raamatu vahelt pudenenud räsitud ümbrik ja kiri selle sees.
Kuna kirja peategelased juba ammu-ammu vikerkaaresilla taga flirdivad, otsustasin koltunud ettepaneku helesinisele ekraanile siirdada.
Kirja algusest on üks ruut ära lõigatud. Ei usu, et seal midagi ebasiivsat kirjutatud oli. Vähemalt mitte tänapäevase mõtlemise kohaselt.
Olgu öeldud, et minu andmetel väiksekene sinna perekonnaseisuametisse laupäewal ei läinud. Pead anda ei julge. Ja üldise fooni mõttes: sõda hakkas tekkima.


Kohtla-Järwel
26 IX 39.
…Olin pühapäewal rahulolematus tujus, kuna ma igatsesin Konju minna, ja ei saanud. Pealegi piinas mind teadmatus, et kellega wõiksid seal nüüd kurameerida. Loodetawasti lõbutsesid hästi.- - - Kallis tüdruk, asi on nii, et Järwe perekonnaseisuamet on lahti nüüd igal laupäewal 9-14ni. Wast suwatsed laup. 30 sept. minuga neist ustest sisse astuda? Wõta dokumendid kaasa mis selleks waja lähevad ja sõida laupäewase hommikuse rongiga.
Kuid kas soowiawalduse juures juba vanemate lube läheb tarwis, seda pead Sina teadma rohkem. Jaatawal korral pead siis seda selleks ajaks nõutama wanemate allkirja wõi koguni dokumendi näol. Ootan Sind laupäewa hommikul Kohtla jaamas.
Nägemiseni wäiksekene
Terwitab Hermann


Pam-pam-pa-pamm. Pam-pam-pa-pamm. 

PS Kõhklesin postitades kuupäevade kohal- praeguse, parandatud septembri (IX) asemel oli algselt kirja kirjutamise kuupäevaks kirjutatud veebruar (II). X-i pulgad olid nii üksteise peale joonistatud, et üsna keeruline oli esmapilgul septembrit märgistavat Rooma numbrit tuvastada. Aga kirja konteksti arvesse võttes ja usinalt x-i pulkasid pilguga puurides tekkis ikkagi arusaamine, et olin kuupäeva kirjutades eksinud. Pealegi ei ütle keegi vist veebruaris kohtingut septembriks kokku leppides, et tulen sulle laupäeval vastu. Noh, olgu, Indrek teeb nii, et sügisel kell 10, aga Hermann pole Indrek.

No comments:

Post a Comment